Introductie

Het doel van de stichting is: kansarme kinderen in India helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen door middel van het verzorgen van onderwijs, kleding, huisvesting, voeding, gezondheidsvoorlichting, medische hulp en alle andere activiteiten die voor dit doel bevorderlijk zijn.

Ook al wordt India vaak genoemd als een van de economische grootmachten in de wereld, toch blijven miljoenen mensen daar verstoken van enige vooruitgang. In dit grote land levert Suryodaya een eigen bescheiden bijdrage aan onderwijs en ontwikkeling van kansarme kinderen. Alle donaties komen volledig terecht bij deze kinderen waarbij niets “aan de strijkstok blijft hangen”. Deze efficiënte hulp is mogelijk dankzij vrijwilligers in Nederland, de inzet in India van het echtpaar John en Arogyamma Houtbraken-Kadasani en de goede samenwerking met de Minderbroeders Franciscanen in India en Nederland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter is Els Henrichs, voorheen werkzaam als schoolarts. Penningmeester is André Weel, voorheen bedrijfsarts/epidemioloog. Het secretariaat is gevestigd bij Jacco Heldens, werkzaam als ingenieur/viroloog in het bedrijfsleven. Overige bestuursleden zijn Marjo Weel-Schmeits, gepensioneerd arts, Niek Ruiter en Ferry Vermeire.

V.l.n.r. Bram van Leeuwen, Fer van der Reijken, Marja Maliepaard, John Houtbraken, Sekar Vellaisamy, Janus Kolen, Els Henrichs, Jacco Heldens en Marjo Weel-Schmeits. Fer en Sekar zijn Franciscaanse minderbroeders en als zodanig bij Suryodaya betrokken in Nederland (Fer) en India (Sekar).

De staf in India wordt gevormd door Fr. Baptist D’Souza en John Houtbraken. Op de achtergrond is ook Arogyamma Kadasani nog betrokken voor advies. Zij stond aan de wieg van onze stichting maar heeft zich begin 2015 om gezondheidsreden uit het actieve werk teruggetrokken.