Introductie

Het doel van de stichting is: kansarme kinderen in India helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen door middel van het verzorgen van onderwijs, kleding, huisvesting, voeding, gezondheidsvoorlichting, medische hulp en alle andere activiteiten die voor dit doel bevorderlijk zijn.

Ook al wordt India vaak genoemd als een van de economische grootmachten in de wereld, toch blijven miljoenen mensen daar verstoken van enige vooruitgang. In dit grote land levert Suryodaya een eigen bescheiden bijdrage aan onderwijs en ontwikkeling van kansarme kinderen. Alle donaties komen volledig terecht bij deze kinderen waarbij niets “aan de strijkstok blijft hangen”. Deze efficiënte hulp is mogelijk dankzij vrijwilligers in Nederland, de inzet in India van het echtpaar John en Arogyamma Houtbraken-Kadasani en de goede samenwerking met de Minderbroeders Franciscanen in India en Nederland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter is Els Henrichs, voorheen werkzaam als schoolarts. Penningmeester is Theo Rutten. Het secretariaat is gevestigd bij Jacco Heldens, werkzaam als ingenieur/viroloog in het bedrijfsleven. Overige bestuursleden zijn Marjo Weel-Schmeits, gepensioneerd arts, Niek Ruiter en Ferry Vermeire.

V.l.n.r. Jacco Heldens, Ferry Vermeire, Niek Ruiter, Els Henrichs, Marjo Weel-Schmeits en Theo Rutten.

De staf in India wordt gevormd door Fr. Rajasekhar Gopu. Op de achtergrond zijn ook John Houtbraken en Arogyamma Kadasani nog betrokken voor advies. Zij stonden aan de wieg van onze stichting maar hebben zich om gezondheidsreden uit het actieve werk teruggetrokken.