Suryodaya gaat samenwerken met “Wilde Ganzen”

In this picture our president Els Henrichs is signing the co-operation agreement between Suryodaya Trust and Wild Geese. Suryodaya is providing for a gift to the school in Palamaner to buy new computers. Wild Geese will double the amount of the gift.

Op deze foto ondertekent onze voorzitter de samenwerkingsovereenkomst met de organisatie “Wilde Ganzen”. Suryodaya stelt een bedrag beschikbaar. De organisatie “Wilde Ganzen” doen er de helft van het bedrag bij. Met het hele bedrag worden op een school in Palamaner een aantal nieuwe computers aangeschaft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *